Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dotycząca działu "Wyrażenia algebraiczne".

1. Czy potrafisz wykonać poniższe zadania:
1 - zdecydowanie nie2 - raczej nie3 - trudno powiedzieć4 - raczej tak5 - zdecydowanie tak
1. Podać przykład wyrażenia algebraicznego.
2. Odróżnić jednomiany od sum algebraicznych.
3. Uporządkować jednomian.
4. Zredukować wyrazy podobne.
5. Dodać, odjąć sumy algebraiczne.
6. Pomnożyć sumy algebraiczne.
7. Wyłączyć wspólny czynnik przed nawias.
8. Obliczyć wartość liczbową wyrażenia algebraicznego po przekształceniu go do najprostszej postaci.
2. Z działu "Wyrażenia algebraiczne" najwięcej trudności sprawiło mi:
3. Na lekcji powtórzeniowej chciałbym/ chciałabym powtórzyć:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .